Hívjon és azonnal indulunk!

Vagy kérjen SOS visszahívást!

Elsőbbségi visszahívást biztosítunk önnek, ha ezen az űrlapon keresztül adja meg az elérhetőségét.
Csak a telefonszámát és a nevét kell megadnia, és visszahívjuk, hogy önnek ne kerüljön pénzébe.

Ismeretlenek SOS oldal űrlapja

Adatkezelési szabályzat

1. Az adatkezelő neve: Szervíz-Net Gyorsszolgálat Kft.

2. Az adatkezelő címe: 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.

3. Telefonos ügyfélszolgálat: 06 1 580 5858

4. Elérhetőség: info@szerviznet.hu

5. Az adatkezelés megnevezése:
Az adatkezelés a látogatóink anonim, IP cím alapú naplózására.

6. Az adatkezelés jogalapja: biztonsági adatgyűjtés

7. A kezelt adatok köre:
Az oldal látogatása során rögzítésre kerül a Látogató internetkapcsolatának IP címe, internet szolgáltatójának neve, a látogatás kezdő és befejező időpontja, készülékének típusa, a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. Mindeközben személyes adatok rögzítésére nem kerül sor.
A látogatás folyamán naplózott adatokat 365 napig rögzítjük, vagy amíg a Látogató nem kéri a saját látogatásának naplózott adatainak törlését.

8. Az adatkezelés célja:
A látogató naplózott adatait, csak biztonsági céllal rögzítjük. Szándékos károkozás esetén ezen adatokkal kívánunk a hatósághoz fordulni.
Ettől eltérő célra a naplózott adatokat nem használjuk.

Tájékoztatjuk a látogatóinkat, hogy a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti minket (Be. 71. §).
A hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a naplózott adatokat kiadjuk.

9. Az anonim adatok törlése:
A látogatóra vonatkozó, naplózott adatok törlési igényét e-mailben a webmaster@multisecurity.hu címre kell eljuttatni a látogatási idő, az IP cím és a szolgáltató megadásával. A törlési igény beérkezésétől számított 8 munkanapon belül töröljük a látogató naplózott adatait.

10. Adatbiztonsági intézkedések:
Az adatokat az Európai Unió területén kerülnek tárolásra, illetve kezelésre.
A naplózott adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközök megválasztása és üzemeltetése során törekszünk arra, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)
legyen.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során törekszünk megőrizni
a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét.

Mi és és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

11. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalúan módosítsuk.

12. A látogatók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Naplózott adatai kezeléséről a látogató tájékoztatást kérhet. Kérésre tájékoztatást adunk az érintettnek az általunk kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A Látogatók kérhetik adataik törlését, 9. pont alatt meghatározottak szerint.

13. Jogérvényesítési lehetőségek:
A Látogató jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.